12 septmber 2008 nr. 03

Dag vlinders…. tot ziens …

Het was heel spannend om jullie bij ons te hebben en het was nog mooier om te zien hoe jullie de wijde wereld invlogen. Goede reis en doe voorzichtig, misschien tot de volgende zomer.

De tuin is weer tuin: van zooi naar bijna weer mooi.!
Opeens ….. uitzicht ….. de patio is opgeruimd; nadat de Gabbro-ers en de Diorieters stevig hebben gerooid, stond er afgelopen woensdag opeens een tuinvrouwentrio in de tuin en niet zomaar een trio: alle onkruidhopen verdwenen, brandnetels in de soep, hondsdraf weg …. geweldig bedankt.

Studiedag team op 22 september Aventurijn in ontwikkeling...
Sommige kinderen in het basisonderwijs hebben moeite met leren lezen. Een deel van deze problemen kan op jonge leeftijd worden voorkomen dan wel verholpen met gerichte, intensieve begeleiding. Daarom volgen wij op school het "Protocol Leesproblemen en dyslexie". Om dit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, gaat ons hele team dit jaar de cursus "Dyslexie in de klas" volgen.
Op maandag 22 september hebben alle leerlingen vrij. De leerkrachten van de Aventurijn en Fonkelsteen gaan dan samen starten met: Bouwen aan een Adaptieve School (BAS). Het is een traject om adaptief onderwijs binnen onze school te bevorderen met behulp van zeven bouwstenen: structuur, interactie, zelfstandige leerhouding, instructie en feedback, coöperatief leren, teamleren en planningssysteem.
Maartje Zwart - intern begeleider

Kappers in de kleuterbouw
Op 15 september wordt in de Kiezelsteen kapsalon “de Kapper” geopend.
Wij zijn nog op zoek naar een oude droogkap, eventueel een wasbak en spiegels die op de tafel kunnen staan. Heeft u toevallig nog zoiets op zolder staan, mogen we dat dan lenen? Haarbanden haarnetjes, klipjes e.d. zijn ook van harte welkom.
Dat betekent ook dat de kinderen zo af en toe met verrassende kapsels (gel, glitter, mousse) thuis kunnen komen. Heeft u daar bezwaar tegen, laat het ons dan even weten.

Corvee in de Vuursteen.
De corveediensten in groep 3 zijn gestart; de kinderen die aan de beurt zijn, staan op het bord in de gang en hebben de hele week corvee. Zij zijn maximaal een kwartier later klaar.
Veel succes met jullie nieuwe taak, Vuurstenen!!!

Nieuwe stagiaires in de Vuursteen en de Bazalt. Ze stellen zich even voor:
Ik ben Fatima Ouzdig en ik ben 18 jaar. Ik zit op het Horizon College in Alkmaar, waar ik de opleiding “helpende niveau 2” volg. Wanneer ik mijn diploma heb gehaald, wil ik graag verder gaan studeren, richting SPW (sociaal pedagogisch werk). Mijn stage doe ik bij Alice in de Kiezelsteen op donderdag en vrijdag. Ik vind het erg leuk om te zien hoe kinderen leren alles zelfstandig te doen; ik vind het ook prachtig als ze alles aan mij willen laten zien. Ik moet natuurlijk nog heel veel leren, maar daarom loop ik nu ook stage.
Ik hoop dat dit genoeg informatie over mij is en als u vragen heeft, kunt u die gerust aan mij stellen.

Min naam is Candan Korkmaz en ik loop sinds 28 augustus stage bij Monique in de klas. Ik ben er op de donderdag en de vrijdag. Alle overige dagen volg ik mijn studie Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening aan het Horizon College te Alkmaar. Na deze opleiding wil ik psychologie gaan doen op het HBO, maar dat duurt nog wel even. Alles wat er in de klas gebeurt is nog allemaal nieuw voor mij; het is namelijk de eerste keer, dat ik op een basisschool stage loop. Ik vind de kinderen (en Monique) heel leuk. Ze stellen allerlei vragen aan mij en willen van alles met mij ondernemen. Ik hoop dat ik na deze stage de basis van mijn opleiding heb gelegd en daarna verder kan gaan.
Als u verder nog wat wilt weten, kom het dan gerust aan mij vragen.

Gym en de frisse school
De frisse school, genoeg zuurstof, genoeg “frisse lucht” en nu ook de nieuwe regels om na de gymles weer fris naar de klas of naar huis te gaan.
Vanaf groep 4 willen wij alle leerlingen stimuleren te douchen na de gymles; er worden vaak inspannende lessen gegeven, waarna het alleen maar heerlijk is als iedereen weer fris is. En die frisheid willen we niet bereiken door uitgebreid met deodorant in de rondte te spuiten!!!
Lekker even handdoek mee, douchen. We hopen, dat alle ouders hieraan zullen meewerken en vooral ook alle leerlingen.
Een paar regels alvast:
Geen sieraden in en om; als oorbellen niet uit kunnen, dan afplakken.
We gebruiken vanaf nu geen deodorantspuitbussen meer; de lucht in de kleedkamers wordt bijzonder ‘ongezond’ door al die ‘lekkere luchten’; deo-rollers zijn wel toegestaan.

De weeksluiting en de ‘veranderde tijd’
Traditiegetrouw wordt de weeksluiting gehouden aan het eind van de vrijdag; we gaan daar na al die jaren verandering in brengen.
Let op: De weeksluiting start vanaf volgende week om 13.15 uur en duurt tot 14.00 uur.
We hebben daarna nog alle tijd om de week in de groep rustig af te sluiten, de zaal op te ruimen en de school in alle rust een weekendje achter ons te laten.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 13.00 uur in de zaal; wij komen zo snel mogelijk.
En o ja…we hebben geoefend in het luisteren naar elkaar en het zo min mogelijk lawaai maken; dat ging al bijna goed bij iedereen.
Mocht het zo zijn, dat u kleine “fans” meehebt in de weeksluiting, wilt u hen dan op schoot houden?  Wanneer ze echt moeite hebben met stil zijn, is dit vaak storend voor de anderen en worden de optredende artiesten niet goed verstaan; wilt u dan zo vriendelijk zijn even buiten de zaal te wachten? Bedankt voor uw medewerking.

De kinderboekenweek
Hij komt er weer aan….de kinderboekenweek!!!!
Het thema dit jaar is “Poëzie”. Net als andere jaren gaan we de kbw officieel openen, alleen niet op de officiële dag: de hele Dioriet is dan namelijk afwezig wegens de werkweek.
We openen maandagochtend 6 oktober met alle groepen met gedichten en prachtige poëzieboeken.

Slapen als een roosje
Van het Steunpunt Opvoeding ontvingen wij het artikel: ”Slapen als een roosje”; dit zal zo snel mogelijk op onze website verschijnen.

Overblijven
Zoals u weet werkt de Overblijfwerkgroep tegenwoordig zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kinderdagverblijven Heerhugowaard; SKH heeft ons gevraagd een overzicht mee te geven met regels en gewoonten. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de overblijfouders. Zij zullen u eventueel doorverwijzen.

Nieuwe regel: de deur van de middenbouw gaat tussen de middag dicht; overblijvers maken alleen gebruik van de kleuterbouwdeur.

Onze jarigen
In de komende twee weken

Vuursteen 15-09 Chris van Schagen
24-09 Anne Hartog
Bazalt 13-09 Franka Grasboer
17-09 Lisanne Beijer
Gabbro 15-09 Annemijn Joppe
22-09 Nina Roeleveld
Dioriet

21-09 Joyce Oudhoff
24-09 Ka Lokl Liu

 

Belangrijke data

15.09     

ADV Hil Aafke vervangt

19-09     

Muzikale weeksluiting

22-09     

Studiedag B.A.S.; leerlingen zijn vrij

29-09     

Zesdejaars naar de bibliotheek (9-10)

30.09 t/m 03.10     

Dioriet naar Hoorn 

 

nummer 1 nummer 2          
             
< terug